Production process

Popis procesu

Despite the automation of barley intake, soaking, roasting in roasters or carnations, much depends on people. Individual assessment of germination, conversion and harvesting of green malt is dependent on malting workers. Also the control of roasted malts is fully within the competence of the roaster. In short, malt production can be summarized as follows: barley intake and cleaning, barley storage, barley steeping, barley wetting and germination, malt drying (malting), malt storage and shipping, malt roasting, storage and shipping of roasted malts.

Pred vlastným prijatím jačmeňa do sladovne sa vykonáva rozbor jačmeňa. Až po kladnom stanovisku laboratória sladovne je možné prijať jačmeň na sklad. Jačmeň sa prečistí a uskladní v skladoch. Po rozhodnutí o výrobe sladu sa odváži presné množstvo jačmeňa a zamočí sa v tzv. štokoch. Tu sa začne zrno jačmeňa prebúdzať k životu. Ukončením máčania sa jačmeň vymáča na podlahu humien, kde zrno pokračuje v klíčení a raste. V určitom okamihu majster sladovne rozhodne o ukončení klíčenia, zelený slad sa zozbiera z humna a dopraví na hvozd. Tu sa slad usuší a preruší sa jeho klíčenie. Po usušení sa slad odklíči a uskladní v silách. Takto sa vyrába plzeňský a bavorský slad. Rozdiel medzi nimi je od začatia namáčania, cez vedenie na humne, až po rôzne sušenie na hvozde.
Pražené slady sa vyrábajú v pražiarni. Slad sa dopraví do pražiarne a stanovené množstvo sladu sa cez násypník vsype do pražiaceho stroja. Tu sa slad praží určitú dobu. Ku koncu praženia pražiar v rýchlom slede kontroluje kvalitu upraženého sladu. Ak slad dosiahne požadovanú kvalitu, pražiar vypustí upražený slad na chladiacu misu. Po schladení sladu sa tento uskladní v zásobníkoch. Po rozbore kvality v laboratóriu sladovne sa hotový slad uskladní v silách.

Uskladnené slady sa pred expedíciou ešte leštia a zbavujú prachu a rôznych nečistôt a úlomkov. Môžu sa expedovať voľne alebo v 50 kg vreciach. Sladovňa vychádza v ústrety aj malým a drobným odberateľom. Expedovať sa dá od jedného kilogramu.