Proces výroby

Popis procesu

Napriek aizácii príjmu jačmeňa, jeho namáčaní, pražení v pražiči, či hvozdení, veľa záleží na ľuďoch. Individuálne posudzovanie klíčenia, obracanie i zberanie zeleného sladu je závislé na pracovníkoch sladovne. Taktiež kontrola pražených sladov je plne v kompetencii pražiarov. Zjednodušene možno výrobu sladu zhrnúť do nasledovných bodov: príjem a čistenie jačmeňa, skladovanie jačmeňa, máčanie jačmeňa, vymáčanie a klíčenie jačmeňa, sušenie (hvozdenie) sladu, skladovanie a expedícia sladu, praženie sladu, skladovanie a expedícia pražených sladov.

Pred vlastným prijatím jačmeňa do sladovne sa vykonáva rozbor jačmeňa. Až po kladnom stanovisku laboratória sladovne je možné prijať jačmeň na sklad. Jačmeň sa prečistí a uskladní v skladoch. Po rozhodnutí o výrobe sladu sa odváži presné množstvo jačmeňa a zamočí sa v tzv. štokoch. Tu sa začne zrno jačmeňa prebúdzať k životu. Ukončením máčania sa jačmeň vymáča na podlahu humien, kde zrno pokračuje v klíčení a raste. V určitom okamihu majster sladovne rozhodne o ukončení klíčenia, zelený slad sa zozbiera z humna a dopraví na hvozd. Tu sa slad usuší a preruší sa jeho klíčenie. Po usušení sa slad odklíči a uskladní v silách. Takto sa vyrába plzeňský a bavorský slad. Rozdiel medzi nimi je od začatia namáčania, cez vedenie na humne, až po rôzne sušenie na hvozde.
Pražené slady sa vyrábajú v pražiarni. Slad sa dopraví do pražiarne a stanovené množstvo sladu sa cez násypník vsype do pražiaceho stroja. Tu sa slad praží určitú dobu. Ku koncu praženia pražiar v rýchlom slede kontroluje kvalitu upraženého sladu. Ak slad dosiahne požadovanú kvalitu, pražiar vypustí upražený slad na chladiacu misu. Po schladení sladu sa tento uskladní v zásobníkoch. Po rozbore kvality v laboratóriu sladovne sa hotový slad uskladní v silách.

Uskladnené slady sa pred expedíciou ešte leštia a zbavujú prachu a rôznych nečistôt a úlomkov. Môžu sa expedovať voľne alebo v 50 kg vreciach. Sladovňa vychádza v ústrety aj malým a drobným odberateľom. Expedovať sa dá od jedného kilogramu.